KVKK

1. Veri Sorumlusu:

217 Suites, Esenler Mah. Rıfat Ilgaz Cad. No:120 Pendik/İstanbul (“Şirket”) olarak, KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

217 Suites, müşteri rezervasyonları, müşteri ilişkileri yönetimi, taleplerin yanıtlanması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, güvenlik ve istatistiksel analiz gibi amaçlarla kişisel verileri işleyebilir.

3. Toplanan Kişisel Veriler:

217 Suites, rezervasyon işlemleri sırasında, internet sitesi ziyaretleri sırasında ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla müşterilerinden alınan ad, soyad, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri ve diğer gerekli bilgileri işleyebilir.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri:

Kişisel veriler, müşterilerin rızası, sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanıcının temel hak ve özgürlüklerini zarar görmemesi için zorunlu olma, veri sorumlusunun meşru menfaati gibi hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve KVKK’da öngörülen diğer haklara sahiptir.

6. Kişisel Veri Güvenliği:

217 Suites, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına gerekli teknik ve idari tedbirleri alır. Veri güvenliği ihlali durumunda, ilgili kişilere ve Kişisel Veri Koruma Kurulu’na gerekli bildirimler yapılır.

7. Kişisel Veri İşleme Politikası Değişiklikleri:

Bu metin, 217 Suites’un işleyişindeki değişikliklere bağlı olarak güncellenebilir. Güncellemeler sitemizde ilan edilecek ve geçerlilik kazandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir.

8. İletişim:

Herhangi bir soru veya endişeniz varsa, lütfen bize info@217suites.com üzerinden ulaşın.

Teşekkür ederiz.

217 Suites

İlgili Yazılar